znaki drogowe

Kiedy można wypożyczyć znak drogowy? Czy każdy może wypożyczyć znak drogowy?

Znaki drogowe są niedołączoną częścią życia każdego z nas. Ułatwiają poruszanie się po drogach nie tylko kierowcom, ale i pieszym oraz rowerzystom. Warto wiedzieć, że istnieje nie tylko możliwość zakupu, ale i wypożyczenia znaku. Kto może to zrobić?

Kiedy wypożyczenie znaku drogowego się opłaca?

Producenci znaków drogowych zazwyczaj prowadzą sprzedaż oraz wypożyczanie znaków drogowych. Obydwa z rozwiązań cieszą się dużą popularnością. Wynika to z tego, że wypożyczalnia znaków drogowych to mniejsze koszty niż ich zakup. Z tych ofert korzystają osoby, które potrzebują ich na krótki czas. Unika się inwestycji w znaki, a także konieczności wynajęcia powierzchni do ich magazynowania, gdy nie są używane. Dodatkowo to często wykorzystania opcja przez osoby, które potrzebują specyficznego znaku drogowego, do jednorazowego wykorzystania. Ta forma zaopatrywania się w znaki cieszy się dużą popularnością wśród organizatorów koncertów, festiwali, imprez ulicznych oraz zgromadzeń. Trudno powiedzieć ile kosztować będzie wynajem określonego znaku. Każda z wypożyczalni posiada swój własny cennik. Dodatkowo pod uwagę brane są także takie aspekty, jak czas wynajmu czy ilość jednorazowo wypożyczanych znaków drogowych. Warto podkreślić, że producenci znaków chętnie stosują system mieszany polegający na częściowym wynajmie oraz częściowej sprzedaży znaków jednemu klientowi.

Kto może wypożyczyć znak drogowy?

Wypożyczalnie znaków drogowych nie nakładają ograniczeń na możliwość skorzystania z ich oferty. Tak naprawdę oznakowanie tego typu może wypożyczyć każdy – osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. Najczęściej z tego typu usługi korzystają firmy budowlane, które muszą na pewien czas zmienić organizację ruchu drogowego. Jak wspominaliśmy wcześniej, w niektórych przypadkach wypożyczenie znaku drogowego może być dużo korzystniejsze niż w jego zakup. Warto podkreślić, że podobne zasady dotyczą jego kupna – może zrobić to każdy. Należy jednak pamiętać o pewnych istotnych kwestiach, jak np. to, że znak montowany na drodze musi spełniać określone wymagania. Ponadto jego montażem nie może zająć się każdy. Warto podkreślić, że mimo iż każdy może wypożyczyć znak, nie we wszystkich miejscach mogą być one ustawione.

Jak wypożyczać znaki drogowe? Jak je zamontować?

Decydując się na zakup lub wypożyczenie znaku drogowego, należy pamiętać, by korzystać z usług renomowanych producentów oznakowania. Polskie prawo dokładnie określa jakie znaki mogą być montowane przy drogach – ich wielkość, kształt, kolor oraz elementy odblaskowe. Wybierając sprawdzonego producenta, który współpracuje np. z miastami, zyskuje się pewność, że wykonane przez niego znaki będą spełniać wymagania. Warto podkreślić, że aby móc ustawić znak w wybranym miejscu, konieczne jest uzyskanie zgody właściwego organu zarządzającego daną drogą, która wydawana jest na podstawie wniosku, w którym zostanie dokładnie opisany powód konieczności ustawienia oznakowania w danym miejscu. Montaż znaków drogowych warto powierzyć renomowanej firmie, która będzie posiadała umiejętności, wiedzę oraz narzędzia pozwalające na stabilne i widoczne umieszczenie znaku. Wszelkie kwestie związane z cechami znaków oraz ich montażem zostały określone w 2 atakach prawnych – Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

spalony samochód

Jak wyrejestrować auto, czyli wyrejestrowanie samochodu np. po sprzedaży

To kiedy i jak wyrejestrować auto może przysporzyć nie lada kłopotów. Warto znać podstawowe zasady i koszty wyrejestrowywania samochodu w trzech najczęściej spotykanych przypadkach – sprzedaży, złomowania i kradzieży. Nieznajomość prawa może Cię słono kosztować!

Jak wyrejestrować auto? Kiedy? Opłaty?

Aby wyrejestrować samochód, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Wydziału komunikacji. Do ukończenia tej czynności konieczne są także: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli została wydana i tablice rejestracyjne. Formalności mogą różnić się w zależności od powodu wyrejestrowania samochodu. Czynności tej mogą dokonać właściciel lub współwłaściciele pojazdu (ewentualnie jeden współwłaściciel za pełnomocnictwem pozostałych) w tym samym urzędzie, w którym pojazd został zarejestrowany. Co ważne wyrejestrowanego samochodu nie można ponownie zarejestrować.

Sytuacje, w których można dokonać wyrejestrowania samochodu, są ściśle określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W tym zamkniętym katalogu znajdują się zdarzenia takie jak:

   • kradzież,
   • przekazanie do stacji demontażu,
   • trwała i zupełna utrata,
   • wycofanie z obrotu,
   • wywóz z kraju,
   • zniszczenie za granicą.

Termin na złożenie do właściwego Urzędu wniosku o wyrejestrowywanie samochodu to 30 dni od daty zdarzenia.

Wyrejestrowanie samochodu w Polsce jest odpłatne. Koszt to 10 zł.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

W Polsce wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest obowiązkiem sprzedającego. Nabywca pojazdu ma obowiązek w czasie 30 dni od zakupu zarejestrować samochód, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem go od poprzednika. Sprzedawca ma jednak obowiązek wyrejestrowania samochodu po sprzedaży za granicę. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów konieczne jest także przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie, które potwierdza zbycie pojazdu oraz kopia pisma potwierdzającego rejestrację samochodu poza granicami kraju.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Przez złomowanie rozumiemy oddanie sprawnego bądź nie samochodu do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu. W tego typu miejscach należy uzyskać zaświadczenie o przekazaniu pojazdu. Należy je zabrać wraz z innymi dokumentami do Wydziału komunikacji. Gdy pojazd został zezłomowany za granicą konieczne, jest przełożenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyrejestrowanie samochodu po kradzieży

Ostatnią z omówionych przez nas kwestii jest to jak wyrejestrowywać auto, które zostało skradzione. W tym przypadku pierwszym krokiem powinna być wizyta na Policji w celu zgłoszenia kradzieży. W Wydziale komunikacji konieczne będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia z komendy wraz z pozostałymi dokumentami. Gdy dowód rejestracyjny i karta pojazdu równie z zostały skradzione, należy wyjaśnić to w specjalnym oświadczeniu. Dodatkowo osoba wyrejestrowująca samochód składa oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Odzyskany samochód można ponownie zarejestrować.