Jak wyrejestrować auto, czyli wyrejestrowanie samochodu np. po sprzedaży

To kiedy i jak wyrejestrować auto może przysporzyć nie lada kłopotów. Warto znać podstawowe zasady i koszty wyrejestrowywania samochodu w trzech najczęściej spotykanych przypadkach – sprzedaży, złomowania i kradzieży. Nieznajomość prawa może Cię słono kosztować!

Jak wyrejestrować auto? Kiedy? Opłaty?

Aby wyrejestrować samochód, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Wydziału komunikacji. Do ukończenia tej czynności konieczne są także: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli została wydana i tablice rejestracyjne. Formalności mogą różnić się w zależności od powodu wyrejestrowania samochodu. Czynności tej mogą dokonać właściciel lub współwłaściciele pojazdu (ewentualnie jeden współwłaściciel za pełnomocnictwem pozostałych) w tym samym urzędzie, w którym pojazd został zarejestrowany. Co ważne wyrejestrowanego samochodu nie można ponownie zarejestrować.

Sytuacje, w których można dokonać wyrejestrowania samochodu, są ściśle określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W tym zamkniętym katalogu znajdują się zdarzenia takie jak:

   • kradzież,
   • przekazanie do stacji demontażu,
   • trwała i zupełna utrata,
   • wycofanie z obrotu,
   • wywóz z kraju,
   • zniszczenie za granicą.

Termin na złożenie do właściwego Urzędu wniosku o wyrejestrowywanie samochodu to 30 dni od daty zdarzenia.

Wyrejestrowanie samochodu w Polsce jest odpłatne. Koszt to 10 zł.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

W Polsce wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży nie jest obowiązkiem sprzedającego. Nabywca pojazdu ma obowiązek w czasie 30 dni od zakupu zarejestrować samochód, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem go od poprzednika. Sprzedawca ma jednak obowiązek wyrejestrowania samochodu po sprzedaży za granicę. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów konieczne jest także przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaświadczenie, które potwierdza zbycie pojazdu oraz kopia pisma potwierdzającego rejestrację samochodu poza granicami kraju.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Przez złomowanie rozumiemy oddanie sprawnego bądź nie samochodu do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu. W tego typu miejscach należy uzyskać zaświadczenie o przekazaniu pojazdu. Należy je zabrać wraz z innymi dokumentami do Wydziału komunikacji. Gdy pojazd został zezłomowany za granicą konieczne, jest przełożenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wyrejestrowanie samochodu po kradzieży

Ostatnią z omówionych przez nas kwestii jest to jak wyrejestrowywać auto, które zostało skradzione. W tym przypadku pierwszym krokiem powinna być wizyta na Policji w celu zgłoszenia kradzieży. W Wydziale komunikacji konieczne będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia z komendy wraz z pozostałymi dokumentami. Gdy dowód rejestracyjny i karta pojazdu równie z zostały skradzione, należy wyjaśnić to w specjalnym oświadczeniu. Dodatkowo osoba wyrejestrowująca samochód składa oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Odzyskany samochód można ponownie zarejestrować.

Jedna myśl na temat “Jak wyrejestrować auto, czyli wyrejestrowanie samochodu np. po sprzedaży

 1. Jestem bardzo zaskoczona, że po sprzedaży nie ma obowiązku wyrejestrowania. Co jak nabywca nie dopełni obowiązków? Trzeba mu bardzo ufać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *