Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży auta powinna zostać skonstruowana w sposób, który zabezpiecza interesy stron transakcji. Właściwie sporządzona zawiera obligatoryjne dane, które są podyktowane wymogami przepisów oraz takie informacje, które mogą w przyszłości stanowić dowód w spornych kwestiach. Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

O czym pamiętać podpisując umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Sporządzając umowę kupna-sprzedaży samochodu warto zwrócić szczególną uwagę na treść jej postanowień i dodatkowych zapisów, chcąc uniknąć w przyszłości zbędnych problemów dobrze uważnie przeanalizować poszczególne paragrafy dokumentu.

Umowa sprzedaży samochodu jest oparta na regulacjach przepisów kodeksu cywilnego, jest wzajemnym zobowiązaniem stron, które przystępują do czynności prawnej. Konstrukcja umowy kupna sprzedaży samochodu nie wymaga szczególnej formy, wystarczy, że zostanie sporządzona na piśmie z zachowaniem określonych warunków. Dokument należy spisać w dwóch identycznych egzemplarzach.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

W sieci dostępne są wzory takich umów, jednak korzystając z „gotowców” dobrze pamiętać, że nie zawsze zawierają kluczowe dane, dlatego nie należy ich wykorzystywać bezrefleksyjnie. Można używać internetowych wzorców pamiętając, że w umowie obowiązkowo muszą się znaleźć następujące informacje:

  • Dane sprzedającego i kupującego jak imię i nazwisko, PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, aktualny adres zamieszkania. Trzeba pamiętać, że jeżeli samochód ma współwłaścicieli to należy ich również wskazać.
  • Informacje na temat przedmiotu transakcji jak: marka, model, kolor, rok produkcji, pojemność silnika, numer rejestracyjny, numer silnika, numer VIN.
  • Kwota transakcji.
  • Podpisy stron umowy.

Powyższe dane powinny koniecznie znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży samochodu, dobrze jednak wyszukać wzorzec, w którym zamieszczone są informacje przydatne w ewentualnych późniejszych kwestiach spornych. Warto pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży samochodu może również uwzględniać:

  • Sposób rozliczenia pomiędzy sprzedającym a kupującym, czy odbywa się w formie gotówkowej, czy przelewem bankowym.
  • Oświadczenie sprzedającego w kwestii prawa własności pojazdu oraz, że nie jest on obciążony ewentualnym zastawem lub postępowaniem.
  • Odpowiedzialność sprzedającego za wady pojazdu.
  • Oświadczenie sprzedającego na temat przebiegu auta.

Jak uniknąć pułapek kupując samochód?

Przed przystąpieniem do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu warto sprawdzić pojazd w bazach danych, dlatego dobrze uprzednio poprosić sprzedającego o numer VIN oraz numer rejestracyjny pojazdu. Należy skrupulatnie przeanalizować dokumentację auta, porównać ją z numerami wybitymi na nadwoziu oraz na tabliczkach znamionowych. Przed transakcją trzeba również dokonać przeglądu technicznego auta, koszt pokrywa sprzedający lub nabywca, w zależności od ustaleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *