Prawo jazdy – jak się przygotować? Ile kosztuje prawo jazdy?

Uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym są często koniecznym elementem w dzisiejszej rzeczywistości. Prawo jazdy daje poczucie niezależności, ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków. Jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy i ile ono kosztuje?

Co zrobić, aby uzyskać prawo jazdy?

Według polskich regulacji prawo jazdy może uzyskać osoba, która mieszka na terenie naszego kraju przynajmniej od 185 dni i wypełnia wymóg ukończenia określonego wieku dla danej kategorii. Istotne, że dokument prawa jazdy nie może zostać wydany osobie, wobec której zastosowano zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ograniczenie dotyczy okresu, w którym on obowiązuje.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, w przypadku niektórych kategorii w tym zakresie wymagane jest orzeczenie psychologa. Kandydat na prawo jazdy musi również odbyć stosowne szkolenie oraz zdać egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.

Kurs przygotowawczy należy odbyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub w prywatnej szkole jazdy. Przed rozpoczęciem kursu trzeba złożyć w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami. Składając wniosek otrzymuje się specjalny numer Profilu Kandydata na Kierowcę, dzięki któremu przyszły kursant zostaje zidentyfikowany w systemie szkół prawa jazdy.

Jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy?

Przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy należy wybrać ośrodek szkolenia kierowców, dobrze uprzednio zweryfikować rynek prywatnych szkół, zasięgnąć opinii innych. Kurs powinien oferować merytoryczne i atrakcyjne zajęcia teoretyczne oraz jazdy, podczas których instruktor pomoże przełożyć obowiązujące przepisy w praktykę.

Podstawą pozytywnego zaliczenia testu na prawo jazdy z wiedzy teoretycznej jest znajomość przepisów ruchu drogowego. Test składa się z 32 pytań, aby zaliczyć należy zdobyć 68 punktów z możliwych 74. Korzystając z kodeksu drogowego warto samodzielnie rozwiązywać typowe zadania egzaminacyjne, które są dostępne w sieci.

Biorąc pod uwagę test praktyczny dobrze wybrać szkołę jazdy, która wykorzystuje podczas kursu trasy realizowane podczas egzaminów przez konkretny ośrodek WORD. Warto powtarzać manewry, które nastręczają największych trudności, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas egzaminu.

Ile kosztuje prawo jazdy?

Finalny koszt, z którym musimy się liczyć ubiegając się o prawo jazdy uzależniony jest od ceny kursu, egzaminu teoretycznego i praktycznego. Do tego trzeba doliczyć przeprowadzenie badań lekarskich, wyrobienie zdjęć potrzebnych do dokumentu.

Średnia cena kursu prawa jazdy kat. B to 2 000 zł, opłata za egzamin teoretyczny wynosi 140 zł, za praktyczny trzeba zapłacić 30 zł. Badania lekarskie to wydatek około 200 zł, na fotografie średnio trzeba przeznaczyć 40 zł. Za dodatkowe jazdy dla chcących poprawić swoje umiejętności przed egzaminem należy zapłacić od 40 zł do 60 zł za godzinę nauki. Całkowity koszt zdobycia prawa jazdy waha się w granicach od 2 500 zł do 3 000 zł.